فروش بی کیفیت !

فروش بی کیفیت ! این روزها شاهد هستیم که در کشورمان بی نهایت کمیت جای خود را به کیفیت داده است و این موضوع مشکلات به مراتب زیادی برای مردم عزیزمان ایجاد کرده است . چرا کسی رسیدگی نمیکند . چرا وقتی وارد یک سایت […]

چرا دل و دماغی برای کسب و کار های تجاری وجود ندارد ؟

چرا دل و دماغی برای کسب و کار های تجاری وجود ندارد ؟ تو این روزها از سایت های گرافیک سفارش طراحی داده اید . دیدید چقدر افت انرژی در این کسب و کار ها وجود دارد . البته فقط تو این شغل نیست و […]