طراحی اپلیکیشن چه مزیتی دارد ؟

طراحی اپلیکیشن چه مزیتی دارد ؟

من شخصا با اپلیکیشن های مختلفی کار میکنم ، چه ایرانی که توسط طراحان کشور انجام شده ، چه خارجی که توسط طراحان بین المللی . اما اساسا باید ببینیم داشتن یک اپلیکیشن برای ما کاربردی دارد یا نه ، که قطعا می بایست به این موضوع اوکی داد . زیرا دیگر زمان آن فرا رسیده که هر شرکت یک اپلیکیشن در اختیار داشته باشد که بتواند از آن بهترین بهره وری را ببرد .

مشکل اصلی زمانی است که طراحی گرافیک اپلیکیشن های ایرانی را میبینیم که متاسفانه نسبت به طرح های خارجی از کیفیت پایین تری برخوردار است که پیشنهاد میشود صاحبین مشاغل برای طراحی اپلیکیشن خود تصمیمات جدیدی بگیرند و از دور باز نمانند .

Be the first to reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.