39 آرم خیره کننده نمایشی را نشان می دهد

لوگوهای لوگو ، انیمیشن های لوگو ، طرح های لوگو متحرک یا لوگوها را صدا کنید – همه آنها در رونمایی از لوگوی شما نمایشی ارائه می دهند. چراغ جهشی را که روی “من” در آرم Pixar می پرید ، برای جایگزینی آن و مواجهه […]

چگونه می توان یک آرم را در 7 مرحله متحرک کرد

  این روزها انیمیشن های لوگو به طور فزاینده ای رایج شده اند. بین تلفن های هوشمند و پیشرفت کلی فناوری اینترنت ، اکنون در فضاهای دیجیتالی آرم ها بسیار بیشتر دیده می شوند و این جلوی جلوه های بصری مانند انیمیشن را می گیرد […]