بیلبورد ها با کیفیت شده اند

بیلبورد ها با کیفیت شده اند یک مطلب کوتاه دیگر از فوقه گرافیک : خوشبختانه در چند سال گذشته شاید در برخی متد ها و فرهای تبلیغاتی ضعف هایی شاهد هستیم و به شدت در بخش طراحی گرافیک برخی طرح از کیفیت خوبی بر خوردار […]