هر آنچه در مورد مارک تجاری یک آرم باید بدانید

  شما آن علامت های کوچک کوچک را در کنار نام های تجاری و نشان ها می شناسید – ™ و؟ آنها به ترتیب علامت تجاری و علامت تجاری ثبت شده هستند. و اگر شما یک آرم دارید یا در حال ایجاد آرم هستید ، […]