استفاده از فونت خوب و خوانا

استفاده از فونت خوب و خوانا برای اینکه یک طرح به خوبی دیده بشه و بیننده از پیام طرح رو به خوبی دریافت کنه . خوانا بودن ارزش بالایی داره و برای اینکه یک طرح به درستی خوانایی خودش رو حفظ کنه . حتما باید […]